Akuutit haavat – tehokas hoito

-
5 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Sari Virkki, Katri Rissanen
Email: etunimi.sukunimi@xamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

itsenäisesti verkossa omaan aikatauluun suoritettava opintojakso.

Ajankohta: 14.01.2018 - 31.05.2018
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 03.12.2018
TÄYNNÄ

Tavoitteet:
o ymmärtää erilaisten haavojen syntymekanismit
o tuntee erilaiset akuutit haavatyypit
o ymmärtää haavan luokittelun ja arvioinnin periaatteet
o ymmärtää haavahoidon materiaalien ja keinojen valinnan periaatteet
o tuntee haavan mekaanisen puhdistamisen periaatteet
o ymmärtää haavan hoidon prosessin (arviointi, hoito, kirjaaminen)

Sisältö :
o haavojen syntymekanismit
o erilaiset akuutit haavatyypit
o haavan luokittelu ja arviointi
o haavahoidon materiaalit ja keinot
o mekaaninen puhdistus ja aseptiikka
o haavan hoidon prosessi

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty