Alaistaidot: onnistu ja kehity alaisena

-
3 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Opettaja(t): Outi Meriläinen
Email: outi.merilainen@kamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Pohdiskeleva essee/oppimispäiväkirja

Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
TÄYNNÄ

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija kypsyy huomaamaan, että hyvä työilmapiiri on myös alaisten vastuulla. Itsetuntemus luo perustan työn ilolle.
Opintojakson sisältö:
Kirjojen aineiston perusteella kirjoitetaan oppimispäiväkirja. Ymmärrys alaistaitojen merkityksestä kasvaa.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty