Anatomia, fysiologia ja patofysiologia

-
5 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Taina Lehtonen
Email: taina.lehtonen@xamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso on mahdollista suorittaa omaan tahtiin opiskellen. Moodlessa on opintojakson materiaalit ja opintojaksoon kuuluvat osatentit voi tehdä omaan aikataulunsa mukaan Exam järjestelmässä Kotkassa ja Kouvolassa. Exam järjestelmä kehittyy koko ajan ja jatkossa tulee mahdolliseksi suorittaa tentit myös Savonlinnan ja MIkkelin kampuksilla. Mahdollisesti piakkoin myös muilla paikkakunnilla. Tentit on mahdollista suorittaa myös LiveAC yhteydessä opettajalle jollei koululle tulo ole mahdollista. LiveAC tenteistä sovitaan opettajan kanssa.
Ajankohta: 07.01.2019 - 31.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 03.12.2018

Tavoitteet:

Kliininen hoitotyö
• tiedät ihmiskehon, elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaat ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• tiedät sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä

Sisältö:

Kliininen hoitotyö
• ihmisen anatomia ja fysiologia
• tautioppi ja patofysiologia

Toteutus:

Opintojakso on mahdollista suorittaa omaan tahtiin opiskellen. Moodlessa on opintojakson materiaalit ja opintojaksoon kuuluvat osatentit voi tehdä omaan aikataulunsa mukaan Exam järjestelmässä Kotkassa ja Kouvolassa. Exam järjestelmä kehittyy koko ajan ja jatkossa tulee mahdolliseksi suorittaa tentit myös Savonlinnan ja MIkkelin kampuksilla. Mahdollisesti piakkoin myös muilla paikkakunnilla. Tentit on mahdollista suorittaa myös LiveAC yhteydessä opettajalle jollei koululle tulo ole mahdollista. LiveAC tenteistä sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi: 
1-5