Arvojohtaminen (YAMK)

-
5 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yamk,

Opettaja(t): Kirsi Moisanen
Email: kirsi.moisanen@kamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkotehtävät

Ajankohta: 07.01.2019 - 01.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
TÄYNNÄ

TAVOITTEET:
1) Opiskelija hallitsee arvojen merkityksen organisaation strategian mukaisessa toiminnan kehittämisessä, 2) tuntee arvojohtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet, 3) osaa hyödyntää tutkimustuloksia ja soveltaa niitä työyhteisön arvojohtamisessa sekä henkilöstön moninaisuusosaamisen johtamisen kehittämisessä, 4) osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana, 5) osaa arvioida kriittisesti alansa arvoperustaa, ammattieettisiä periaatteita ja kehittää työyhteisön arvojohtamista, 6) hyödyntää monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä arvojohtamisen kehittämisessä.

SISÄLTÖ:
Ihmiskäsitys, arvot ja periaatteet
Etiikka ja moraali
Arvojohtaminen
Organisaatioiden strategioiden ja toimintasuunnitleman taustalla olevat arvot
Arvojen merkitys työyhteisössä, organisaatioissa ja johtamisessa
Arvojohtamisen arkkitehtuuri
Moninaisuus arvojohtamisessa
Monikultuurisuuden huomiointi arvojohtamisen kehittämisessä
Tulevaisuuden haasteet työyhteisöjen arvojohtamisen kehittämisessä

Arviointi: 

0 – 5