Asiakaskeskeiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät

-
5 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Hilkka Honkanen
Email: campusonline@oamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Opinnot ovat verkko-opintoja. Opiskelu toteutuu itsenäisenä opiskeluna ja yhteistoiminnallisena opiskeluna pareittain tai pienryhmissä Moodle-ympäristössä.

Moodlessa on tarkat ohjeet tehtäviin.
TEHTÄVÄ 1. Opintoihin perehtyminen ja esittäytyminen 0,3 op
TEHTÄVÄ 2. Ajankohtaiseen kehittämistyöhön perehtyminen 1,5 op
TEHTÄVÄ 3. Perehtyminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmiin, malleihin ja toimintakäytäntöihin 3 op
TEHTÄVÄ 4. Oppimisen arviointi 0,2 op

Opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille lähetetään tunnukset ja kirjautumisohje Oamkin Moodleen ennen opintojakson alkua.
Ajankohta: 07.01.2019 - 31.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 09.12.2018

Tavoitteet: Opiskelija tietää erilaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmiä ja toimintamalleja ja osaa soveltaa niitä oman ammattiryhmänsä toimintaan. Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti elintapaohjauksen menetelmiä ja arvioi niiden vaikuttavuutta asiakasryhmiin.

Sisältö: 1. Perehtyminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ajankohtaiseen kehittämistyöhön/projekteihin 2 op
2. Perehtyminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmiin, malleihin ja toimintakäytäntöihin 3 op

Ei vaadittavia esitietoja.

Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty