Asiakaslähtöinen markkinointi

-
5 OP

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Osaat kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin osa-alueet ja sen tavoitteet ja tehtävät. Osaat analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja määritellä segmentointiperusteet kohderyhmien valinnassa. Osaat arvioida digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksia organisaation asiakaslähtöiseen markkinointiin. Osaat suunnitella perustellut markkinoinnin kilpailukeinoratkaisut huomioiden tuotteen elinkaari, markkinoinnin tavoitteet ja vastuullisuus.

Sisältö:
Mikä on asiakaslähtöisen markkinoinnin ja suhdemarkkinointiajattelun tavoite ja merkitys organisaation toiminnassa? Miten digitaalinen talous ja toimintaympäristö vaikuttavat markkinoinnin suunnittelussa? Miten asiakkaan ostokäyttäytyminen ja segmentointi huomioidaan tavoitteita ja kohderyhmiä määritettäessä? Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot ja miten niitä käytetään organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi?

Opiskelumateriaali:
Moodlen verkkomateriaali

Arviointi:
Osaat
a) Osaat käyttää johdonmukaisesti markkinoinnin peruskäsitteitä.
b) Osaat etsiä tietoa markkinoinnin suunnittelun tueksi alan keskeisistä tietolähteistä.
c) Osaat hahmottaa markkinoinnin kokonaisuuden: kilpailukeinot, tavoitteet, toimintaympäristön ja verkostot.
e) Osaat soveltaa keskeisiä markkinoinnin perustoimintamalleja ja menetelmiä
Arviointiasteikko 0-5.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

-0

Arviointi: 

0-5

Muuta infoa: 

webbikamera/headset

Opettaja(t): Marja-Leena Koskinen
Email: Marja-Leena.Koskinen@xamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 03.12.2018
Ajankohta: 07.01.2019 - 03.03.2019