Asiakaslähtöinen markkinointi

-
5 OP
-

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys,

Opettaja(t): Marja-Leena Koskinen
Email: Marja-Leena.Koskinen@xamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

-0

Muuta infoa: 

webbikamera/headset

Ajankohta: 07.01.2019 - 03.03.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 03.12.2018

Tavoitteet:
Osaat kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin osa-alueet ja sen tavoitteet ja tehtävät. Osaat analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja määritellä segmentointiperusteet kohderyhmien valinnassa. Osaat arvioida digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksia organisaation asiakaslähtöiseen markkinointiin. Osaat suunnitella perustellut markkinoinnin kilpailukeinoratkaisut huomioiden tuotteen elinkaari, markkinoinnin tavoitteet ja vastuullisuus.

Sisältö:
Mikä on asiakaslähtöisen markkinoinnin ja suhdemarkkinointiajattelun tavoite ja merkitys organisaation toiminnassa? Miten digitaalinen talous ja toimintaympäristö vaikuttavat markkinoinnin suunnittelussa? Miten asiakkaan ostokäyttäytyminen ja segmentointi huomioidaan tavoitteita ja kohderyhmiä määritettäessä? Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot ja miten niitä käytetään organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi?

Opiskelumateriaali:
Moodlen verkkomateriaali

Arviointi:
Osaat
a) Osaat käyttää johdonmukaisesti markkinoinnin peruskäsitteitä.
b) Osaat etsiä tietoa markkinoinnin suunnittelun tueksi alan keskeisistä tietolähteistä.
c) Osaat hahmottaa markkinoinnin kokonaisuuden: kilpailukeinot, tavoitteet, toimintaympäristön ja verkostot.
e) Osaat soveltaa keskeisiä markkinoinnin perustoimintamalleja ja menetelmiä
Arviointiasteikko 0-5.

Arviointi: 

0-5