AutoCAD Plant PI-kaavioiden piirtäminen

-
1 OP
-

Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Tekniikan ja liikenteen ala,

Opettaja(t): Antti Henell
Email: antti.henell@jamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso sisältää opetusvideoita ja tiedostomuotoista opetusmateriaalia, automaattisesti itsensä korjaavia ja palautetta antavia testejä, Opettajalta on saatavissa ohjausta oppimisympäristön kysymyspalstan kautta ja sähköpostitse. Opintojakso toteutetaan Non-stop periaatteella, jolloin aloitusluentoa ei ole. Ohjeet työskentelyn aloittamiseen löytyy videolta tai tekstinä.
Muuta infoa: Opiskelijalla tulee olla käytössä oma tietokone. MAC koneita ei suositella.
Ajankohta: 07.01.2019 - 31.12.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 09.06.2019

Opiskelija osaa piirtää PI-kaavion ja ymmärtää prosessin toiminnallisuuden.
Edelettävyysehto: Tekninen piirustus ja CAD, matematiikan, fysiikan ja kemian perusosaaminen

Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty