Biotalouden yrittäjyys

-
5 OP
-

Luonnonvara- ja ympäristöala,

Opettaja(t): Mari Hakkarainen
Email: mari.hakkarainen@jamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Aikataulutetut webinaarit sekä itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä verkossa kevään 2019 aikana.
Muuta infoa: Hyvä nettiyhteys, toimiva webbikamera ja headset
Ajankohta: 18.01.2019 - 31.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 18.12.2018

Opiskelija osaa arvioida yrittämisen toimintaympäristöä ja yritystoiminnan taloudellisia lainalaisuuksia biotalouden yrittäjyyden näkökulmasta niin globaalisti kuin paikallisestikin. Opiskelija osaa tehdä aloittavalle biotalousyritykselle liiketoimintasuunnitelman ja osaa suunnitella liikeidean pohjalta yrityksen talouteen ja toimintaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä.
Hän osaa hyödyntää osaamistaan markkinointiviestinnässä.

Arviointi: 
0-5