Digitalisaatio ja julkiset hankinnat

-
3 OP
-

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Opettaja(t): Sanna-Maria Klemetti
Email: sanna-maria.klemetti@kamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi

Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
TÄYNNÄ

Kurssin tavoite:
Opiskelija osaa hankintamenettelyyn ja siihen liittyvään digitalisoitumiseen liittyvät keskeiset periaatteet, osaa keskeisimmät hankintaan liittyvät menettelysäännökset ja tuntee sähköistyvän kilpailuttamisprosessin.

Sisältö:
1) Hankintaprosessin digitalisaatio ja hankintalain keskeisimmät muutokset
2) ESPD, digitaalinen yleinen Eurooppalainen hankinta-asiakirja ja sen merkitys hankintaprosessissa
3) Tarjouksen tekeminen sähköisessä toimintaympäristössä
4) Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet
5) Tarjoajien soveltuvuus, poissuljenta, self-cleaning
6) Hankintapäätöksen tekeminen
7) Muutoksenhaku

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty