Elintarvikekauran tuotanto

-
5 OP
-

Luonnonvara- ja ympäristöala,

Opettaja(t): Ulla Heinonen
Email: ulla.heinonen@jamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Kokonaan verkossa omatoimisesti, webinaareissa etäyhteydellä osallistuminen. 22.04.-02.06.2019
Muuta infoa: Tietokone, headset kuulokkeet ja mikrofoni, hyvä internetyhteys
Ajankohta: 22.04.2019 - 02.06.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018

Tavoite eli oppimistulokset:
Opiskelija hallitsee keskeisimmät asiat elintarvikekauran viljelystä:
– tuntee kasvutekijöiden vaikutuksen kauran kasvuun
– osaa valita oman viljelyn kannalta parhaat kauralajikkeet
– tuntee kylvösiemen laadun tärkeyden elintarvikekauran tuotannossa
– osaa laatia kauralle toimivan viljelykierron
– osaa tehdä kauralle sopivan lannoitus ja kasvinsuojelusuunnitelman
– ymmärtää punahomeiden roolin elintarvikekauran laaturiskinä
– tuntee kauran kasvuasteet ja niihin liittyvät viljelytoimenpiteet
– tuntee kauran viljelyn työkoneet ja -vaiheet
– tietää IPM-viljelyn sekä Luomuviljelyn perusteet
– tuntee kauranviljelyn tuotantokustannuksiin vaikuttavat tekijät

Sisältö
elintarvikekaura- kasvutekijät – peltojen kuivatus – peltojen kalkitus – lannoituksen perusteet – kasvisuojelun perusteet – viljantuotannon koneet – viljelykierto – kauralajikkeet – punahomeet – viljojen kasvuasteet – tuotantokustannus

Edeltävä osaaminen
Ei edeltävää osaamista

Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty