Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus

-
5 OP
-

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Tekniikan ja liikenteen ala,

Opettaja(t): Mervi Niemelä
Email: mervi.niemela@laurea.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso etenee teemoittain ja viikko-ohjelman mukaan, jota on hyvä noudattaa. Jokaisessa teemassa on itseopiskelumateriaalia. Oppimistehtävät, käsitteenmäärittely- tehtävä, osaamisloki, essee ja skenaariokortti- tehtävä tehdään yksilötyönä.

Opintojakson aikana viikoittain tehdään tehtäviä, luetaan itseopiskelumateriaalia ja käydään osaamislokissa pienimuotoista ohjauskeskustelua opettajan kanssa.

Esseestä tehdään vertaisarvioiti ja näin ollen esse tulisi palauttaa aikataulun mukaan, viimeistään pe 15.3. Muiden tehtävien palautuspäivämääristä voidaan hieman joustaa.

Opintojakso päättyy pe 22.3. ja tähän mennessä tulisi palauttaa kaikki tehtävät.
Muuta infoa: Webbikamera ja headset
Ajankohta: 28.01.2019 - 22.03.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 02.12.2018

Opintojakson keskeistä sisältöä on elintarviketurvallisuuden ajankohtaiset asiat ja valmisteilla oleva uusi elintarvikelainsäädäntö.Opintojakson kantavina teemoina ovat elintarvikkeiden mikrobiologiset ja kemialliset riskit, elintarvikelainsäädäntö, tuoteväärennökset ja kyberturvallisuus elintarvike- ja ruoka-alalla.

Opintojakson osaamisen tavoitteet ovat seuraavat. Opiskelija osaa:
– soveltaa elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä
– kuvata elintarvikeketjun mikrobiologisten, kemiallisten ja muiden riskien mahdolliset vaikutukset ruokatuotantoon
– laatia korjaavia toimenpiteitä yrityksen laadunhallintajärjestelmään

Edeltävyysehdot: On suositeltavaa, että opiskelija osaa elintarvikehygienian perusteet, omavalvontaan, hygieenisiin työskentelytapoihin ja työntekijän henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät teoriat. Tämä opintojakso soveltuu kuitenkin myös sellaisille, joilla ei ole aikaisempaa elintarvikealan osaamista. Kunhan vaan on aikaa hankkia tämä perusosaaminen.

Opintojakso on suunniteltu niin, että soveltuu elintarvike- ja ruoka-alan täydentäviin opintoihin.

Oppimisympäristönä on Optima- työtila ja työtila avataan opiskelijoille opintojakson alkaessa ma 28.1.2019. Opiskelijat saavat sähköpostilla ohjeet Laurean tunnusten aktivointiin ennen opintojakson alkua.

Opintojakso on suomenkielinen.

Arviointi: 
Opintojakso arvioidaan numeerisesti 1-5.