Erityisruokavaliot

-
5 OP
-

Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Sari Aalto
Email: sari.aalto@savonia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Suoritustavat:
- aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi
- itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Arviointiperusteet : Verkkotehtävien tekeminen annettujen ohjeiden mukaisesti ja niiden palauttaminen Moodleen annetussa ajassa.
Ajankohta: 07.01.2019 - 17.03.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 30.11.2018

Onko erityisruokavalio-osaamisesi työelämän ja ammattitaitosi kannalta riittävää? Opintojaksolla opiskellaan ravitsemussuositusten näkökulmasta eri erityisruokavalioita ja tutustutaan niiden käytännön toteutukseen. Käsiteltäviä ruokavalioita ovat mm. maidoton ja vehnätön ruokavalio, keliakia sekä erilaiset vegaaniruokavaliot. Myös vatsa- ja suolisto-oireiden hoitoon käytettyä FODMAP – ruokavaliota avataan. Keskeisiä kysymyksiä ovat: kuka hyötyy erityisruokavalioista ja milloin niitä tulee noudattaa terveydellisistä syistä? Miten ruokavaliot toteutetaan ja kuinka riittävä ravintoaineiden saanti turvataan eri ruokavalioissa?

Opintojakso sopii monialaisesti kaikille erityisruokavaliotietoa ja ravitsemushoito-osaamista tarvitseville opiskelijoille.

Edeltävä osaaminen/opinnot
– Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Keskeinen sisältö:
– Yleisimmät erityisruokavaliot
– Erityisruokavalioiden käytännön toteutus ruoka-ainetasolla
– Terveellisen kokonaisravitsemuksen hahmottaminen erilaisissa erityisruokavaliossa, mm. ravintoaineiden täydennystarpeet

Tavoitteet:
– Opiskelija osaa tunnistaa keskeisimpien erikoisruokavalioiden erityispiirteet.
– Opiskelija osaa keskeisimpien erikoisruokavalioiden käytännön toteutuksen ruoka- ja elintarviketasolla.
– Opiskelija osaa huomioida terveellisen kokonaisravitsemuksen toteutumisen erilaisissa yleisimmissä erikoisruokavalioissa.

Arviointi: 
S/0 (hyväksytty/hylätty)