Esimiestyö

-
3 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Opettaja(t): Sami Kautto
Email: sami.kautto@seamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen opiskelu. Kurssikirjan (tai vastaavan teoksen opiskelu), videoiden ja muun materiaalin itsenäinen hyödyntäminen.

Muuta infoa: 

Kuulokemikrofoni

Ajankohta: 14.01.2019 - 14.04.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
TÄYNNÄ

Kuvaus:
Kurssin suoritettuaan opiskelija on tietoinen esimiestyön kokonaisuudesta. Hän ymmärtää esimiehen erilaiset roolit, vastuut ja velvoitteet. Hän osaa toimia erilaisissa esimiehen ja alaisen välisissä vuorovaikutustilanteissa ja ratkoa erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita. Hän osaa arvioida ja kehittää työhyvinvoinnin johtamisen toimintatapoja. Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatiossa. Hän osaa soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa. Hän osaa myös hyödyntää osaamisen johtamista liiketoiminnan johtamisen välineenä.

Sisältö: Esimies strategian toteuttajana, valmentava esimies, suorituksen johtaminen, ongelmia ratkova esimies, esimies työhyvinvoinnin johtajana.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija on tietoinen esimiestyön kokonaisuudesta. Hän ymmärtää esimiehen erilaiset roolit, vastuut ja velvoitteet. Hän osaa toimia erilaisissa esimiehen ja alaisen välisissä vuorovaikutustilanteissa ja ratkoa erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita. Hän osaa arvioida ja kehittää työhyvinvoinnin johtamisen toimintatapoja. Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatiossa. Hän osaa soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa. Hän osaa myös hyödyntää osaamisen johtamista liiketoiminnan johtamisen välineenä.

Edeltävyysehdot: Organisaatiokäyttäytymisen ja esimiestyön perusteet

Arviointi: 

0-5