Esimiesviestintä (YAMK)

-
5 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yamk, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Opettaja(t): Elina Jääskeläinen
Email: elina.jaaskelainen@kamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
TÄYNNÄ

Opintojaksolla paneudutaan yrityksen ja esimiehen viestintävalmiuksien parantamiseen erityisesti muutos- ja kriisitilanteissa sekä omien viestintävalmiuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen. Opiskelija hallitsee esimiesviestinnän perusteet ja ymmärtää viestinnän merkityksen, keinot ja kanavat. Lisäksi hän osaa analysoida hyviä esimiesviestinnän käytänteitä ja haasteita sekä osaa soveltaa viestinnän periaatteita työyhteisöviestinnän ja johtamisen näkökulmasta eri kohderyhmille.

Sisältö: esimiesviestinnän merkitys, esimiesviestinnän keinot ja kanavat, viestinnän johtaminen, konfliktit ja haasteet, kriisiviestintä, esimiesviestintä digitaalisessa ympäristössä.

Arviointi: 

0 – 5