Etiikka ja yritystoiminta

-
3 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys,

Opettaja(t): KTT, VTM Anmari Viljamaa
Email: anmari.viljamaa@seamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen työskentely verkossa + kirjallisuus.
Muuta infoa: Toimiva verkkoyhteys, toimivat kaiuttimet/headset
Ajankohta: 14.01.2019 - 24.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee etiikkaan ja etiikan perusteisiin liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa perustella eettisiä valintojaan. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä eettisistä ratkaisuista liiketoiminnan alalla ja kommentoida niitä. Opiskelija kykenee itsenäisesti pohtimaan omaa moraalikoodiaan.

Toteutustapa: itsenäinen työskentely verkossa.

Arviointi: 
Numeroarviointi 1- 5