Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa

-
5 OP
-

Tekniikan ja liikenteen ala,

Opettaja(t): Juha Kuula
Email: juha.kuula@jamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Opintojaksolla on aikataulu, mutta
se on mahdollista suorittaa nopeammassa tahdissa. Tarvittaessa järjestetään verkko-ohjauksia.

Muuta infoa: 

Tarvitaan tietokone. Vapaaehtoisiin verkko-ohjauksiin osallistuminen vaatii kuulokemikrofonin. Opintojakson esimerkeissä käytetään Microsoft Officen tuotteiden PC -versioita (Mac-versioilla voi myös työskennellä, mutta tarvittavat ohjeistukset tulee etsiä itse verkosta).

Ajankohta: 14.01.2019 - 13.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 16.12.2018
TÄYNNÄ

Tavoite
Opiskelija osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään.
Opiskelija osaa taulukkolaskennan syventävän käytön ja osaa soveltaa taitojaan
käytännössä tekniikan ja liikenteen alalla.

Sisältö
Taulukkolaskentaohjelman monipuolinen soveltaminen sekä sovellusten
yhteiskäyttö (taulukkolaskenta, tekstinkäsittely).
Suurien tietoaineistojen käsittely (Pivot -taulukoiden sekä kaavioiden
perustoiminnot). Taulukkolaskennan loogiset-, joukko- ja hakufunktiot,
lomakeohjausobjektit sekä makrojen luominen. Analyysityökalujen
hyödyntäminen tekniikan alan sovelluksissa.

Työskentelytavat
Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina.

Edeltävä osaaminen
ICT-valmiudet tai vastaavat korkeakouluopinnot

Arviointi: 

Hyväksytty / Hylätty