Fakta inom din bransch

-
3 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri,

Opettaja(t): Jaana Bäckman
Email: jaana.backman@kamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi

Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
TÄYNNÄ

Opiskelija 1) syventää tietämystä alastaan, 2) perehtyy talouselämää, matkailua ja yritysmaailmaa koskeviin ajankohtaisiin asioihin, 3) osaa poimia olennaiset asiat tekstistä muodostamalla niistä eri tyyppisiä kirjallisia tuotoksia, 4) kehittää valmiuttaan kertoa kirjallisesti ja suullisesti oman alansa toimijoista sekä toiminnoista ruotsiksi.

Sisällöt: talouselämä, matkailupalvelut, yritysmaailma, ajankohtaisia asioita.

Arviointi: 

0 – 5