Geometrinen tuotemäärittely (GPS) ja malliperustainen tuotemäärittely (MBD) Inventor

-
2 OP
-

Tekniikan ja liikenteen ala,

Opettaja(t): Antti Henell
Email: antti.henell@jamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso sisältää opetusvideoita ja tiedostomuotoista opetusmateriaalia, automaattisesti itsensä korjaavia ja palautetta antavia testejä. Opettajalta on saatavissa ohjausta oppimisympäristön kysymyspalstan kautta ja sähköpostitse. Opintojakso toteutetaan non-stop -periaatteella, jolloin aloitusluentoa ei ole. Ohjeet työskentelyn aloittamiseen löytyy videolta tai tekstinä.
Muuta infoa: Opiskelijalla tulee olla käytössä oma tietokone. MAC-koneita ei suositella.
Ajankohta: 07.01.2019 - 31.12.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 09.06.2019

Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet ja jatko tai jonkin muun 3D-mallinnusohjelman hallinta

Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty