Green Care perusteet

-
5 OP
-

Kulttuuriala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yrittäjyys,

Opettaja(t): Anu Pukki
Email: Anu.Pukki@karelia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Virtuaaliset oppimistehtävät Moodleympäristössä 2 op
Green Care -yritysvierailu ja kirjallinen raportti 3 op
Ajankohta: 04.02.2019 - 31.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 20.01.2019

Tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin. Opintojakso sisältää virtuaalisia oppimistehtäviä ja itsenäisen tutustumiskäynnin Green Care -yrityksessä, josta laaditaan kirjallinen raportti (Karelia-amk:n tai oman organisaation kirjoitusraportin ohjeiden mukaisesti).

Arviointi: 
hyväksytty/hylätty