Ideasta innovaatioon

-
5 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys,

Opettaja(t): Reijo Honkonen
Email: Reijo.Honkonen@xamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

-0

Muuta infoa: 

webbikamera/headset

Ajankohta: 04.03.2019 - 28.04.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 03.12.2018

Tavoitteet:
Tunnistat toimintaympäristöissä olevia ongelmia ja mahdollisuuksia sekä osaat ideoida niihin uusia ratkaisuja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.Osaat hyödyntää eri tietolähteistä ja sidosryhmiltä hankittua tietoa.Osaat käyttää erilaisia kehittämistyön menetelmiä ja soveltaa luovia toimintamalleja ongelmien ratkaisemiseksi.Osaat edistää monialaisen tiimin luovuutta ja tuloksellisuutta.

Sisältö:
Mitä tarkoitetaan innovaatioilla ja innovatiivisuudella ja miten ne liittyvät organisaation ja liiketoiminnan kehittämiseen?
Miten voit edistää omaa luovuuttasi?
Miten toimit tiimissä luovuutta edistävällä tavalla?
Miten hyödynnät kollektiivista ja monialaista luovuutta?
Miten hyödynnät kehittämistyön erilaisia menetelmiä ongelman ratkaisussa?
Miten yhdistät ja hyödynnät sisäistä ja ulkoista tietoa kehittämistyön perustaksi?

Opiskelumateriaali:
Osoitetaan opintojen alussa.

Arviointi: 

0-5