Ikääntyneiden liikunta

-
3 OP
-

Kuntoutusala, RIKE, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Hannu Järvinen
Email: hannu.jarvinen@tamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso muodostuu verkko-opinnoista sisältäen tehtäviä ikääntyneiden toimintakyvystä, liikuntasuosituksista ja eri liikuntamuodoista. Opiskelija toteuttaa liiikuntaa oman ns. seniorikumppanin kanssa. Tehtävät raportoidaan Tabulassa.

Ajankohta: 08.04.2019 - 24.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018

Tavoitteet:
Opiskelija
– tietää liikunnan vaikutukset ikääntyneen toimintakykyyn
– tuntee ikääntyneiden liikuntasuositukset
– tuntee terveyskuntoa mittaavia testejä ikääntyville
– tietää erilaisista ikääntyneille suunnatuista liikuntamahdollisuuksista

Opintojakso muodostuu verkko-opinnoista sisältäen tehtäviä ikääntyneiden toimintakyvystä, liikuntasuosituksista ja eri liikuntamuodoista. Opiskelija toteuttaa liiikuntaa oman ns. seniorikumppanin kanssa. Tehtävät raportoidaan Tabulassa.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä arviossa opiskelija ottaa osaa keskusteluihin, suorittaa ja raportoi annetut tehtävät ajallaan. Kirjalliset tehtävät ovat tehty ohjeiden mukaisesti ja sisällöstä selviää asiaan perehtyminen.