Johdon laskenta

-
3 OP
-

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Opettaja(t): Raija Jormakka
Email: raija.jormakka@kamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi

Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
TÄYNNÄ

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia yrityksen kansainvälistymissuunnitelman.

Sisältö: kannattavuuden hallinta, talouden suunnittelu, kustannuslaskenta, investointien kannattavuuden arviointi.

Arviointi: 

0 – 5