Johtamisen uudet suuntaukset

-
3 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Opettaja(t): Outi Meriläinen
Email: outi.merilainen@kamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Pohdiskeleva essee

Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
TÄYNNÄ

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää tietopääoman merkityksen kilpailutekijänä, tuntee laatujohtamisen keskeiset alueet sekä ymmärtää johtamisen merkityksen organisaation perustehtävän toteuttamiseksi. Opiskelija tutustuu uusiin johtamisen menetelmiin ja malleihin.Opiskelija tekee jäsennellyn kirjallisen esityksen johtamisen aihealueista. Opiskelija osaa käsitellä teemoihin liittyvää aineistoa ja hakea tietoa alan kirjallisuudesta ja internetistä sekä syventää tietojaan aihealueilta.

Arviointi: 

0 – 5