Kansantalous

-
5 OP
-

Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala, Kuntoutusala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys,

Opettaja(t): Timo Salopelto
Email: timo.salopelto@savonia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Suoritustavat : Itsenäinen opiskelu verkossa, nauhoitetut luennot, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, tentti

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja tenttiin.
Ajankohta: 07.01.2019 - 31.03.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 30.11.2018

Me jokainen tarvitsemme kansantaloudellista tietoa. Kansantalouden toiminta vaikuttaa meidän oman taloutemme lisäksi myös työnantajiemme ja eri toimialojen toimintaan. Kurssilla tutustutaan keskeisiin kansantaloustieteen ajatuksiin. Teoria pyritään kytkemään käytäntöön seuraamalla kansantalouden ajankohtaisia tapahtumia luotettavista julkaisuista. Kurssi etenee enimmäkseen Lindholmin ja Kettusen oppikirjojen mukaisesti.

Kohderyhmä: Kaikille kansantaloustieteen perusteoriasta ja käytännön kansantaloudesta kiinnostuneille

Sisältö:
– Kansantaloustieteen peruskäsitteet
– Joustot
– Kansantalouden tilinpidon perusteet
– Talouskasvu
– Suhdannevaihtelut
– Kansantalouden sisäinen ja ulkoinen tasapaino ja keinot niiden saavuttamiseksi

Keskeiset tavoitteet:
Opiskelija
– tuntee keskeiset kansantalouden ilmiöt ja niiden väliset riippuvuudet
– ymmärtää kansantalouden kokonaisuuden toimintaa
– osaa arvioida kansantalouden ympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia yrityksille ja kuluttajille
– osaa etsiä luotettavaa kansantaloudellista tietoa
– osaa arvioida kriittisesti käytävää kansantaloudellista keskustelua

Arviointi: 
0 - 5