Kauppaoikeus, 5 op

-
5 OP
-

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys,

Opettaja(t): Sari Toijonen-Kunnari
Email: Sari.Toijonen-Kunnari@xamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: -0
Muuta infoa: webbikamera/headset
Ajankohta: 07.01.2019 - 03.03.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 03.12.2018

Tavoitteet:
Osaat kertoa myyjälle ja ostajalle miten sitova kauppasopimus syntyy ja mitkä heidän oikeutensa ja velvollisuutensa ovat irtaimen kaupassa. Tunnistat immateriaalioikeuksien suojaamisen tarpeet yritystoiminnassa ja osaat suunnitella yrityksen markkinoinnin niin, ettei se loukkaa muiden oikeuksia.

Sisältö:
Miten sitova kauppasopimus syntyy ja millä perusteilla kauppasopimus voi olla pätemätön?
Mitkä ovat myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet irtaimen omaisuuden kaupassa?
Miten yritysten välinen kauppa eroaa kuluttajakaupasta ?
Miten elinkeinonharjoittaja voi suojata oikeuksiaan?
Miten immateriaalioikeudet on otettava huomioon markkinoinnissa?

Kauppaoikeus käsittää useita eri osa-alueita, joista keskeisimpiä ovat markkinaoikeus, kuluttajaoikeus, immateriaalioikeus ja yhtiöoikeus.

Opintojakso on jaettu aihekokonaisuuksiin, jolloin osa-alueet jaksottavat ja aikatauluttavat opiskeluasi. Asioiden syvällinen ymmärtäminen ja oppiminen vaatii Moodlessa olevaan aineistoon perehtymisen lisäksi myös itsenäistä tiedonhankintaa ja analysointia.

Opiskelumateriaali:
Opintojaksolla hyödynnetään Moodlen virtuaalista oppimisympäristöä.
Oppimateriaalina ovat Moodlessa olevat aineistot ja osia seuraavista teoksista:
Hoppu, Esko & Hoppu, Kari 2012. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. Helsinki: Talentum.
Kyläkallio, Kalle 2013. Yritysjuridiikka. Helsinki: Edita.

Arviointi:
Kauppaoikeuden pääpiirteiden hallinta ja soveltaminen oppimistehtävissä. Yksilötyönä ja pienryhmissä tehtävät oppimistehtävät. Itsearviointi ja vertaisarviointi.

Osaat
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti kauppaoikeuden ammattikäsitteitä.
b. Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
d. Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.

Arviointi: 
0-5