Kehitysvammaisuus – haaste vai rikkaus?

-
5 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Kaisa Mikkonen
Email: kaisa.mikkonen@kamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot 4 op ja toiminnallinen osuus 1 op

Ajankohta: 14.01.2019 - 13.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
TÄYNNÄ

Opiskelija kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten kehitysvammaisten ja heidän perheidensä kanssa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä.

Sisältö:
1) Kuka on kehitysvammainen? Perheeseen syntyy kehitysvammainen lapsi: missä/kenessä vika vai eikö missään? Onko kehitysvammaisuus onnettomuus? Miksi ja miten kehitysvammaisuutta ehkäistään ja onko sitä tarpeellista ehkäistä?
2) Perheen ja kehitysvammaisen selviytymismahdollisuudet moniammatillisessa yhteistyön viidakossa: Tukea, ohjausta, hoitoa, kuntoutusta… apua !
3) Selkokieli, symbolit, AAC-menetelmät … siinä haasteita ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikukseen vai ollako hiljaa?
4) Kehitysvammainen terve vai sairas ? Vaikuttaako kehitysvammaisuus terveyteen ja hyvinvointiin?
5) Kehitysvammaisuus tuo haasteita mielenterveyteen, käyttäytymiseen, seksuaalisuuteen… vai tuovatko ne sittenkin rikkautta hoitotyöhön ?

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty