Kestävä teknologiajohtaminen

-
5 OP
-

Luonnonvara- ja ympäristöala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yamk,

Opettaja(t): Anna Forsstrom
Email: Anna.Forsstrom@xamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkon välityksellä. Toteutukseen liittyy vahvasti oppimispäiväkirja, johon reflektoidaan omaa oppimista ja oivalluksia.

Ajankohta: 14.02.2019 - 24.05.2019
Ilmoittautuminen: 01.01.2019 - 31.01.2019

Tavoitteet ja sisältö:

Tunnet teknologiajohtamiseen keskeisesti liittyvät käsitteet ja osaat soveltaa niitä.Osaat kytkeä teknologiajohtamisen yrityksen tai organisaation toimintaan ja johdon tehtäviin. Osaat kehittää tuote-. prosessi- ja palveluinnovaatioita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja hallita niihin liittyvää teknologiaa.

Kuinka organisaation ja yrityksen liiketoiminnan taloudellisia toimintaedellytyksiä ja osaamista kehitetään? Miten varmistetaan yrityksen toimintaedellytykset? Mikä on teknologian rooli liiketoiminnassa? Kuinka teknologioiden strateginen johtaminen tapahtuu? Millaista on yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta? Miten hankitaan ja hallitaan uutta teknologista tietoa liiketoiminnassa? Mistä voidaan hakea rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeille?

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty