Kirjallinen suomen kieli, B2-taso

-
5 OP
-

Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala, Kuntoutusala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys,

Opettaja(t): Kukka-Maaria Raatikainen
Email: kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Suoritustavat :
- aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: harjoitustehtävien tekeminen, - itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
Ajankohta: 09.01.2019 - 12.03.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 30.11.2018

Onko suomen kielen taitosi jo tasolla B1.2 tai parempi? Haluatko vielä jatkaa kieliopintoja? Savonia tarjoaa B2-tason suomen kurssia niille maahanmuuttajille, jotka haluavat parantaa kielitaitoaan. Opintojakso pidetään etänä eli voit opiskella kotona.
Tämä on verkkokurssi. Voit katsoa tietoiskuja videolta esimerkiksi kieliopista. Lisäksi teet tehtäviä internetissä oppimisympäristö Moodlessa. Opettaja antaa sinun kirjoittamisesta palautetta ja lisäksi voit tehdä verkkotenttejä omassa tahdissasi.
Tällä opintojaksolla kielioppiaiheet ovat harvinaiset sijamuodot ja lauseenvastikkeet sekä niiden tyyppiset rakenteet eli verbien infinitiivi- ja partisiippimuodot. Lisäksi harjoitellaan suomalaisia työ- ja opiskeluelämässä tarvittavia sanontoja ja idiomeja sekä rektioita eli sitä, miten sanat vaikuttavat toisten sanojen taivutukseen. Oman ammattialan sanasto ja kielen käyttötilanteet ovat myös tärkeitä tällä kurssilla.

Kohderyhmä: Monialaisesti kaikki suomen kielen edistyneiden tason oppimisesta kiinnostuneet maahanmuuttajat

Edeltävä osaaminen/opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
(suositeltu, ei vaatimusta todistuksesta: B1.2-tason kielitaito)

Keskeinen sisältö:
– kirjoittamistaidot
– tekstinymmärrystaidot
– opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
– korkeakouluopintojen ja työelämän kieli
– keskitason (YKI 4, B2-taso) kielioppi

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
– viestiä kirjallisesti oman alan ja työelämän viestintätilanteissa.
– hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä.
– kuvata, selittää ja määritellä oman alan ilmiöitä.
– ilmaista ja perustella mielipiteitä ja käsityksiä omalta alalta.
– referoida ja viitata tietolähteisiin.
– kehittää kielitaitoa itsenäisesti.
– käyttää keskitason kielioppia: lauseenvastikkeet, partisiipit ja infinitiivit tekstissä, sivulauseet sekä harvinaiset sijamuodot eli komitatiivi, instruktiivi ja abessiivi.

Arviointi: 
S/0 (hyväksytty/hylätty)