Kuntoutuksen menetelmät (RIKE-hanke)

-
5 OP
-

Kuntoutusala, RIKE,

Opettaja(t): Tuula Riikonen
Email: Tuula.Riikonen@karelia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Toteutus: verkko-opinnotOppimisympäristö: Moode (Moodleavaimen lähettää vastuuopettaja)

Ajankohta: 21.01.2019 - 30.04.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 22.03.2019

Mitkä ovat keskeiset kuntoutusmuodot ja niiden erityispiirteet? Miten tunnistaa asiakkaan kuntoutustarve ja ohjata hänet sopivien palveluiden piiriin? Entä mikä on moniammatillisen tiimin merkitys kuntoutuksessa? Kuntoutuksen menetelmät –opintojaksolla saat vastauksia näihin kysymyksiin. Opintojakso sopii täydentäviin opintoihin. Opintojakso toteutetaan nonstop-opintoina eli voit suorittaa opintojakson itsenäisesti omaan tahtiin – ilmoittautuminen viimeistään 22.3. mennessä.

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty