Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana

-
5 OP

Kuntoutusala, RIKE,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kuvaus

Kuntoutumisen tavoitteena on taata asiakkaalle mahdollisimman hyvä toimintakyky, joka mahdollistaa osallistumisen hänelle merkitykselliseen toimintaan arjessa. Ammattilainen, osana monialaista työryhmää, tukee omalla osaamisellaan asiakkaan kuntoutumista yhteistoiminnassa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana -opintojaksolla opitaan kuntoutumisen nykykäsityksen mukaisia, keskeisiä käsitteitä ja toimintatapoja.

Sisältö

•Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
•ICF-luokituksen perusteet
•Monialainen yhteistoiminta
•Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
•Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille, ei ennakkovaatimuksia.

Huom. Opintojaksolle voi ilmoittautua vain seuraavien ammattikorkeakoulujen opiskelijat:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. Verkkototeutus koostuu opintojakson orientaatiosta ja viidestä eri moduulista, jotka opiskelija opiskelee itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Moduuleissa on käytetty lähdeaineistoa, videomateriaalia ja verkkoluentoja. Jokaiseen moduuliin liittyy tehtävä. Suorittaakseen opintojakson opiskelijan tulee saada hyväksytty arviointi kaikista tehtävistä.

Arviointi: 

Hyväksytty / Hylätty

Muuta infoa: 

Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja internet-yhteyden.

Opettaja(t): Kaija Kekäläinen
Email: kaija.kekalainen@metropolia.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 09.12.2018
Ajankohta: 09.01.2019 - 28.02.2019
TÄYNNÄ