Kuntoutusprosessi

-
3 OP
-

Kuntoutusala, RIKE, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Teppo Karapalo
Email: teppo.karapalo@jamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso sisältää pakollista kontaktiopetusta/-opiskelua verkossa (webinaarit), johon opiskelijat valmistautuvat ennakkotehtävillä. Webinaareissa aiheita käsitellään mm. ryhmäkeskustelujen ja -tehtävien avulla. Opintojakson pakolliset muut suoritukset ovat kuntoutusprosessin ja kuntoutussuunnitelman oppimistehtävät. Webinaarien ajankohdat 17.1. klo 14-17, 14.2. klo 14-17, 14.3. klo 14-17.

Muuta infoa: 

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää että opiskelijalla on käytettävissään sujuva internet sekä mikrofoni- ja videokuvayhteys kontaktiopetukseen osallistumista varten.

Ajankohta: 14.01.2019 - 24.03.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018

Opintojakson jälkeen opiskelija tietää ja osaa arvioida erilaisten kuntoutujien moniammatillisia kuntoutumisprosesseja ja oman alansa asiantuntijaroolia niissä. Opiskelija osaa laatia kuntoutujalähtöisen kuntoutussuunnitelman hyvän kuntoutuskäytännön ja dokumentointikäytännön mukaisesti moniammatillisuus huomioiden. Opiskelija tietää kuntoutusprosessiin liittyviä sosiaalietuuksia ja lainsäädäntöä.

Keskeisinä opintojakson sisältöinä on eri ikäisten ja erilaista kuntoutusta tarvitsevien kuntoutujien kuntoutumisprosessi sekä kuntoutussuunnitelman rakenne ja sisältö, toimeenpano ja seuranta. Kuntoutusprosessia tarkastellaan mm. avo-, laitos-, koti- ja etäkuntoutuksen näkökulmista.

Arviointi: 

Numeroarvio