Lean-ajattelu

-
5 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Kirsi Lindlöf ja Heli Makkonen
Email: Kirsi.Lindlof@karelia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Toteutus: verkko-opinnot
Oppimisympäristö: Moodle (Moodleavaimen lähettää vastuuopettaja)

Ajankohta: 18.03.2019 - 29.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 24.02.2019
TÄYNNÄ

Lean -ajattelun perusteet, keskeiset käsitteet ja menetelmät sekä työkalut työelämän kehittämisessä ja toiminnan arvioinnin mittaamisessa. Lean-ajattelu esimiestyössä ja –johtamisessa. Opintojaksolla toteutetaan pienimuotoinen Lean-prosessi.
Opintojakso sopii hyvin kaikille Lean-ajattelusta kiinnostuneille. Käsiteltävät teemat ja esimerkit liittyvät sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatusalalle.

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty