Lean-johtamisen perusteet

-
5 OP
-

Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala, Kuntoutusala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys,

Opettaja(t): Jari Lindén
Email: jari.linden@savonia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Suoritustavat : Verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, monivalintatentti.

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu monivalintatenttiin.
Ajankohta: 10.01.2019 - 31.03.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 30.11.2018

Lean on tämän hetken kuuma johtamisfilosofia. Lean-osaajilla riittää kysyntää toimialasta riippumatta. Pohjimmiltaan lean on ajattelu- ja johtamistapa, jonka soveltamisella voidaan saavuttaa huomattavaa kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamista. Leanin keskeisenä periaatteena on jatkuvan parantamisen ajatusmallin tuominen organisaation jokapäiväiseen toimintaan. Tulokset näkyvät tehokkaampina tuotanto- ja palveluprosesseina sekä konkreettisina tuloksina, mm. laadun ja asiakastyytyväisyyden parantuessa. Opit lean-johtamisen perusteet, tutustut tärkeimpiin lean-työkaluihin ja – menetelmiin ja opit soveltamaan niitä organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Kurssi sisältää myös paljon käytännön esimerkkejä leanin soveltamisesta eri organisaatioissa.

Keskeinen sisältö:
– lean johtamisfilosofiana
– tärkeimmät lean-työkalut ja –menetelmät
– lean-työkalujen ja –menetelmien soveltaminen

Tavoitteet:
– ymmärtää leanin periaatteet
– osata nimetä leanin keskeiset käsitteet ja tuntea niiden sisältö
– osata soveltaa leanin periaatteita organisaation johtamisessa ja kehittämisessä
– osata nimetä ja soveltaa yleisimpiä lean-työkaluja

Arviointi: 
0 - 5