Lean Six Sigma Yellow Belt

-
2 OP
-

Kaikille aloille soveltuva,

Opettaja(t): Jari Uimonen
Email: Jari.Uimonen@karelia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Toteutus: verkko-opinnot
Oppimisympäristö: Moodle (Moodleavaimen lähettää vastuuopettaja)

Ajankohta: 04.02.2019 - 29.03.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 20.01.2019

Tavoittena on, että opiskelija osaa toimia mukana yrityksen kehittämistyössä Lean ja Six Sigma periaatteiden mukaisesti, etsien tietoa ongelmista ja ratkoen niitä asiakeskeisesti ja tuloshakuisesti.
Yellow Belt koulutuksen sisältö on ISO 13053:n mukainen. Lean-periaatteet, Six Sigma -menetelmän perustiedot, DMAIC-prosessi ja työkalut, dataperusteinen ongelmanratkaisu, 5S-menetelmä, 7-9 hukkakäsitteet, työkalut kehittämiseen ja tehokkaaseen soveltamiseen prosessien parantamisessa, ISO 13053-1 ja-2 -standardien perusteet.
Opintojakson aikana on vapaaehtoisia webinaareja opiskelijoiden kanssa sovittavina ajankohtina. Itsenäinen työskentely (aineistoon ja videoluentoihin perehtyminen) verkko-oppimisympäristössä, teemakeskustelut ja vertaisarviointi.

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty