Luonto lapsen kehityksen tukena

-
5 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Elina Lindberg
Email: elina.lindberg@turkuamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Jakson aikana käytetään seuraavia työskentelymenetelmiä Itsenäinen työskentely: mindmap-työskentely, verkkotentti, kirjallisen suunnitelman laadinta, tapahtuman toteuttaminen sekä digitarina. Ryhmätyöskentelynä verkkokeskustelu. Ota opettajaan erikseen yhteyttä mikäli haluatte toteuttaa tapahtuman parina tai pienessä ryhmässä.

Muuta infoa: 

Tietokone, mahdollisuus tehdä PP-esitys tai video.

Ilmoitamme viikon 50 mennessä oletko päässyt opiskelemaan tai varasijalle.

Ajankohta: 02.04.2019 - 25.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 14.01.2019

Opintojakson tavoitteena on
o tutustua luonnon vaikutuksiin lapsen kehityksessä näyttöön perustuvasti
o perehtyä lasten kanssa luonnossa käytettäviin menetelmiin ja harjoituksiin
o soveltaa opittua tietoa lasten kehityksen tukemiseen käytännön harjoitusten kautta

Opintojakson sisältö:
o luontoympäristön lisäämät terveyshyödyt lapsille
o eri luontoympäristöjen vaikutus lasten terveyteen
o luontoympäristössä lasten kanssa käytettävät menetelmät ja harjoitteet
o luonnon hyödyntäminen lasten kehitystä tukevassa tapahtumassa
Menetelminä opintojaksolla on:
o teoria tiedon omaksuminen
o tutkimuksiin tutustuminen
o verkkokeskustelu
o erilaisten luontoympäristössä käytettävien menetelmien kokeilu
o luonnossa toteutettavan pienimuotoisen lasten kehitystä tukevan tapahtuman suunnittelu, toteutus sekä raportointi

Arviointi: 

Jokainen tehtävä (5kpl) arvioidaan pisteytyksellä 0-2. Tehtäviä yhteensä 5, jolloin maksimipistemäärä on 10 pistettä. Kokonaispistemäärä määrää opintojakson arvosanan. Erityisen hyvästä suorituksesta voi saada jakson aikana yhden lisäpisteen, jolla korottava vaikutus pisteisiin.