Luovuus ja liiketoiminta 2 / Yritystoiminnan perusteet

-
5 OP

Kaikille aloille soveltuva, Kulttuuriala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet
Opiskelija:
• osaa valita itselleen ja idealleen sopivan yritysmuodon ja ansaintalogiikan
• osaa tehdä realistisen liiketoimintasuunnitelman
• osaa perustaa yrityksen ja johtaa sen toimintaa

Sisältö
Yrityksen perustamiseen ja sen päivittäiseen johtamiseen liittyvät asiat.

Edeltävyysehdot:
Suoritettu perusopinnot yrittäjyydestä (yritysidea, tuotekehitys ja tuotteistaminen, myynnin ja markkinoinnin perusteet).

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Kurssi toteutetaan Campus Onlinessa ajalla 7.1. – 31.5.2019.

 

Kurssi suoritetaan ryhmätyönä. Kurssi sisältää ennakkotehtävän, jonka aikana opiskelijat muodostavat tiimit ryhmätyöskentelyä varten. Ennakkotehtävä julkaistaan kurssin BB Open LMS -ympäristössä 3.12. ja se tulee olla suoritettuna 14.1.2019 mennessä.

 

Kurssin aikana toteutetaan vapaaehtoiset ohjaustunnit verkossa (1x/kk) seuraavasti:

  • 24.1.2019 14:00 – 15:00 Yritystoiminnan perusteet 5 op (M): Vastaanottotunti(CU)
  • 14.2.2019 14:00 – 15:00 Yritystoiminnan perusteet 5 op (M): Vastaanottotunti(CU)
  • 11.4.2019 14:00 – 15:00 Yritystoiminnan perusteet 5 op (M): Vastaanottotunti(CU)
  • 16.5.2019 14:00 – 15:00 Yritystoiminnan perusteet 5 op (M): Vastaanottotunti(CU)

Kurssin tehtäväsuorituksiin kuuluvat toiminnalliset harjoitukset ja tehtävien suorittamisessa/lähdeaineistona hyödynnetään mm. alueellisten, valtakunnallisten ja verkosta löytyvien yrityspalvelujen ja -tapahtumien sisältöjä. Kurssin arviointiin kuuluvat itse- ja vertaisarviointi.

Arviointi: 

Numeroarvio 1-5

Muuta infoa: 

Kurssin lähtötasona on perustiedot yrittäjyydestä (suoritettuna Humakin Yrittäjyys 5op tai vastaavat tiedot (tuotteistaminen, markkinointi, myynti, yrittäjämäinen toimintatapa). Kurssin suorittaminen edellyttää perustaitoja tietotekniikasta ja verkkoympäristöissä toimimisesta. Välineinä opiskelijalla tietokone, nettiyhteys, headset (ei pakollinen).

Opettaja(t): Markus Suomi
Email: markus.suomi@humak.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 09.12.2018
Ajankohta: 07.01.2019 - 31.05.2019