Matalan kynnyksen palvelut

-
10 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Jaana Mantela
Email: jaana.mantela@lamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Aloituswebinaari 16.1 klo 14-15, 2. webinaari 6.2 klo 14-15.30 (aihe perheiden arki ja perheiden kanssa työskentely), 3.webinaari 20.2 klo 14-15.30 (aihe riskit ja suojaavat tekijät), 4.webinaari 6.3 klo 14-15.30 (sosiaalialan työ koulussa). Yhteinen loppureflektio 6.5 klo 14-15. Webinaarit myös tallennetaan.

Opintojaksoon sisältyy kehittämishanketta tukevaa ohjausta 2×45 min.

Muuta infoa: 

Headset tarvitaan

Ajankohta: 14.01.2019 - 06.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 02.12.2018

Kuvaus:

Opintojakso muodostuu webinaareista, mm. padlet-työskentelystä, moodle-alustalle (reppu) palautettavista tehtävistä (esim. kansainvälinen vertailutehtävä), itsenäisistä vierailukäynneistä lasten, nuorten ja perheiden palveluihin sekä työelämäyhteistyössä toteutettavasta kehittämishankkeesta.

Sisältö:

Matalan kynnyksen palveluiden tarkoitus ja toimijat, palveluiden tavoitteet ja ohjaava lainsäädäntö, suojaavien ja riskitekijöiden merkitys lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa, varhainen tukeminen, tavoitteellisesti, voimavaraistavasti ja osallistavasti lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentely. Opintojaksolla tutustutaan esim. perhetyöhön, koulussa tehtävään sosiaalialan työhön, perhekeskusmalliin sekä aiheeseen liittyvään kansainväliseen keskusteluun.

Tavoitteet:

Opiskelija osaa
– tunnistaa ja yhteen sovittaa matalan kynnyksen palveluja
– tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä erilaisissa kasvuyhteisöissä
– tunnistaa suojaavien ja riskitekijöiden merkityksen hyvinvoinnissa
– soveltaa varhaisen tukemisen näkökulmaa
– ohjata lapsia, nuoria ja perheitä tavoitteellisesti, voimavaraistaen ja sosiaalista osallisuutta tukien

Ei edeltävyysehtoja

Arviointi: 

Arviointiasteikko 1-5