Matematiikka 1

-
5 OP
-

Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteen ala,

Opettaja(t): Anne Rantakaulio
Email: anne.rantakaulio@jamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso sisältää opetusvideoita ja tiedostomuotoista opetusmateriaalia, automaattisesti itsensä korjaavia ja palautetta antavia testejä, oppimispäiväkirjan, pienryhmät opiskelun tueksi, pienryhmissä täytettävän itsearviointilomakkeen, ryhmätyön, sekä opintojen lopussa verkkovalvotusti tehtävän kokeen.

Opettajalta on saatavissa ohjausta oppimisympäristön kysymyspalstan kautta, kerran viikossa iltaisin järjestettävissä vapaaehtoisissa nauhoitettavissa webinaareissa ja sähköpostitse.

Opintojaksoon kuuluu ennakkotehtävä, joka on suoritettava ennen pakollista aloituswebinaaria. Tarkemman aikataulun näet toteutussuunnitelmasta.

https://jamkstudent-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anne_rantakaulio_jamk_fi/Ebv3V6B2rTVGrkUgqqX7frEB0ymgGDO7yxe0PhGvKOnIpg?e=gK4lWA

Muuta infoa: 

Tarvitset lukiokelpoisen laskimen. Lisäksi tarvitset web-kameran ja headsetin verkkovalvottua koetta varten.

Ajankohta: 07.01.2019 - 30.04.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 18.12.2018

Tämä opintojakso sisältää niiden matemaattisten tietojen ja taitojen harjaannuttamista, jotka ovat välttämättömiä amk-insinööriopinnoissa fysiikassa ja ammatillisissa aineissa. Opintojakson sisältö antaa hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun alan opintoja varten.
Opintojakso edellyttää perusopetuksen matematiikan opetussuunnitelman keskeisten sisältöjen hallintaa.
Opintojakson suoritettuasi osaat sieventää lausekkeita, muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä sekä piirtää, muodostaa ja analysoida alkeisfunktioita. Hallitset kolmioiden trigonometrian ja sinikäyrän. Lisäksi opintojakso sisältää valinnaisena matriiseja, geometriaa, talousmatematiikkaa, kompleksilukuja.

Arviointi: 

Numeroarvio 0 – 5