Monikulttuurisuus seksuaaliohjauksessa

-
5 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Tiina Lybeck
Email: tiina.lybeck@xamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Koulutus suoritetaan kokonaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä. Koulutuksen voit suorittaa itsenäisesti tutustumalla verkossa olevaan lähdemateriaaliin ja tekemällä niiden pohjalta ohjeistetut tehtävät. Tehtävät suoritetaan 3-4 opiskelijan pienryhmissä, mikä edellyttää sitoutumista yhteiseen työskentelyaikatauluun.

Ajankohta: 15.01.2019 - 15.03.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 16.12.2018

Tavoitteet:
– Saada valmiuksia toimia monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja kohdata kulttuuritaustoiltaan erilaisia asiakkaita
– Tunnistaa asiakkaan kulttuuritaustan merkitys seksuaaliohjauksen onnistumiseen vaikuttavana tekijänä
– Tietää maahanmuuttajien seksuaaliterveyteen liittyviä erityispiirteitä ja osata tukea heidän seksuaaliterveyttään asiakaslähtöisesti
– Osata toimia seksuaalioikeuksia edistävällä tavalla omassa toimintaympäristössä

Sisältö:
Verkkokoulutus muodostuu kolmesta osiosta:

1. Kulttuuri 1 op, jonka tavoitteena on ymmärtää:
mitä kulttuurilla tarkoitetaan
miten kulttuuri vaikuttaa yksilön elämään, arvoihin ja elämänvalintoihin
miten seksuaaliohjausta toteuttavan työntekijän oma kulttuuritausta vaikuttaa asiakastyössä

2.Seksuaalisuus eri kulttuureissa 2 op, jonka tavoitteena on:
ymmärtää mitä seksuaalikulttuuri tarkoittaa ja miten se vaikuttaa yksilön elämään
saada käsitys miten seksuaalikulttuurit vaihtelevat eri kulttuureissa ja uskonnoissa
tutustua Suomen yleisimpien maahanmuuttajaryhmien seksuaalikulttuureihin

3. Monikulttuurisen seksuaaliohjauksen erityispiirteet 2 op, jonka tavoitteena on:
tunnistaa seksuaaliohjaukseen liittyvät erityispiirteet kahden erilaisen kulttuurin kohdatessa
tietää maahanmuuttajien seksuaaliohjaukseen liittyviä erityiskysymyksiä
tiedostaa seksuaalioikeuksien toteutumista edistäviä ja ehkäiseviä tekijöitä

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty