Naiseen kohdistuva väkivalta ja parisuhdeväkivalta

-
5 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Satu Rainto
Email: campusonline@oamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot: Info, online – ohjaukset ja webinaarit (pakolliset), itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, casetyöskentely, vertaisarviointi ja itsearviointi.
Opintojakso toteutuu verkossa, oppimisalusta Moodlessa. Huom. kirjautuminen Moodleen Oamkin students-tunnuksilla, jotka saat ennen opintojen alkua. Opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse moodle-alustan kurssiavain viikolla 11.

Yhteensä 5 tehtävää (ennakotehtävä + 3 tehtävää ilmiöihin liittyen + palautetehtävä)

Opintojakson info (AC): vk 12 to 21.3.2019 klo 14.15-16.15 (nauhoitetaan)
AC-webinaarit: (pakollinen osallistuminen, ei nauhoiteta)
vk 14 to 4.4. klo 14.15-15.45
vk 17 to 25.4. klo 14.15-16.45
vk 20 to 16.5. klo 14.15-16.45
vk 21 to 23.5. klo 14.15-15.45

Huom! Opintojaksoa ei voi suorittaa, ellei pysty osallistumaan AC-webinaareihin.

Muuta infoa: 

webbikamera, headset, mikrofoni

Ajankohta: 21.03.2019 - 31.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 09.12.2018

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käsitteistää naiseen kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa ilmiöinä. Opiskelija tulee tietoiseksi omista asenteistaan ja arvoistaan suhteessa väkivaltaan. Opiskelija saa perusvalmiuksia tunnistaa sekä ennaltaehkäistä naiseen kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa.
Opiskelija saa valmiuksia väkivallan puheeksi ottamiseen ja väkivaltaa kokeneen ohjaamiseen asiakkaan hoitoketjussa. Opiskelija saa monialaisia näkökulmia ja valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön sosiaali- ja terveysalalla.

Sisältö: Naiseen kohdistuva väkivalta; ilmiö, monimuotoisuus ja yleisyys.
Lähisuhdeväkivalta; ilmiö, muodot ja yleisyys.

Esitietovaatimukset: 60 op ammattikorkeakouluopintoja tai sote-alan työkokemus.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty