Naiset ja johtaminen

-
3 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Opettaja(t): Outi Meriläinen
Email: outi.merilainen@kamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Pohdiskeleva essee

Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
TÄYNNÄ

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy siihen, millaista on olla naisjohtajana Suomessa ja miltä johtamisen tyyli ja tavat näyttävät. Opiskelija osaa pohtia teosten avulla, miten arvot ja tulosjohtaminen sopivat yhteen, miten muutosta hallitaan ja ennakoidaan.

Opintojakson sisältö:
Erilaisten kertomusten kautta opiskelija saa kuvan siitä, millaisia naisjohtajia Suomessa on ja miten johtaminen tulevaisuudessa saattaa kehittyä ja mitkä asiat vaikuttavat johtamistyylin muodostumiseen.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty