Nonprofit-organisaation toiminnan johtaminen ja kehittäminen

-
5 OP
-

Kaikille aloille soveltuva,

Opettaja(t): Markus Hatakka
Email: markus.hatakka@turkuamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely, vertaispalautteen antaminen

Muuta infoa: 

Ilmoitamme viikon 50 mennessä oletko päässyt opiskelemaan tai varasijalle.

Ajankohta: 01.01.2019 - 30.04.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018

Osaamistavoitteet:
Nonprofit-organisaatiot ovat monilla aloilla merkittäviä toiminnan ja palvelujen tuottajia ja kehittäjiä. Näitä ovat esim. urheilu- ja harrastusseurat, ympäristö- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, taide- ja kulttuuritoiminta, joiden toiminta on järjestetty yleishyödyllisen, voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen, säätiön tai osakeyhtiön muotoon.
Opintojakson keskiössä ovat nonprofit-organisaation toiminnan johtaminen ja kehittäminen erityisesti toiminnanjohtajan tai muun toiminnasta vastaavan näkökulmasta.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
– kuvata johtamisen ja esimiestyön käsitteitä
– tunnistaa tiimin jäsenten motivointiin ja sitouttamiseen liittyviä seikkoja sekä laatia suunnitelman tiimin toiminnasta
– suunnitella ja johtaa kokous- ja neuvottelutilaisuutta sekä laatia keskeisiä kokous- ja neuvotteluasiakirjoja
– kuvata rekrytointiprosessin vaiheet ja käytännöt sekä arvioida erilaisia rekrytointimenetelmiä ja -kriteereitä
– laatia nonprofit-organisaation toimintaan liittyviä asiakirjoja

Sisältö:
– esimiestyö ja johtamisen peruskäsitteet
– tiimin motivointi ja sitouttaminen
– rekrytointi
– kokouskäytännöt, neuvottelutaidot ja dokumentointi
– nonprofit-organisaation toimintakäytännöt ja toiminnan suunnittelu/kehittäminen
– verkostoitumistaidot

Arviointi: 

1 – 5 / hylätty