Ohjelmoinin perusteet (Java)

-
3 OP
-

Tekniikan ja liikenteen ala,

Opettaja(t): Virve Prami
Email: virve.prami@metropolia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Kurssi on 100% itsenäisesti netin kautta suoritettava kurssi. Oppimisympäristö löytyy Viope-ympäristöstä.
Ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018

Opiskelija ymmärtää proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteet.
Opiskelija osaa toteuttaa vuorovaikutteisia ohjelmia käyttäen eri kontrollirakenteita. Opiskelija osaa jakaa ohjelman aliohjelmiin ja käyttää parametreja. Opiskelija osaa käyttää taulukkorakennetta.

Sisältö
Algoritminen ajattelu
Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (Java):
syöttö ja tulostus, muuttujat, vakiot ja tyypit, lausekkeet ja lauseet, peräkkäisyys, valinta, toisto, taulukkorakenne,
aliohjelmat, paluuarvo ja parametrit.

Arviointi: 
Kurssista saa suoritusmerkinnän H = hyväksytty kun siitä on suoritettu 80% tai enemmän