Onnistunut palvelukokemus

-
2 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yrittäjyys,

Opettaja(t): Tuula Hämäläinen
Email: tuula.hamalainen@saimia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen työskentely verkossa
Muuta infoa: Ei erityisvaatimuksia
Ajankohta: 07.01.2019 - 12.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.03.2019

Tavoitteet: Tavoitteena on että opiskelija osaa arvioida tilan, asiakaspalveluprosessin ja vuorovaikutuksen muodostaman palvelukokonaisuuden ja sen merkityksen sekä yrityksen, työntekijän että asiakkaan näkökulmasta.
Sisältö: Kiva mesta – Liiketoimintaympäristön tarkastelua: Opiskelija kuvaa erilaisten elementtien vaikutuksen palvelukokemukseen sekä ymmärtää näiden merkityksen osana viestintää.
Hyvä tyyppi – Asiakaspalvelijan ominaisuudet: Opiskelija kuvaa työyhteisön hyvän tyypin ominaisuuksia.
Oiva kommunikaatio – Asiakaspalvelijan ominaisuudet: Opiskelija kuvaa asiakaspalvelussa toteutuvia vuorovaikutusominaisuuksia.
Soljuva polku – Asiakaspalvelun kulku: Opiskelija osaa erotella asiakkaan monet roolit, asiakaspalvelun merkityksen, osaa kuvata asiakaspalveluprosessin ja sen eri vaiheet.
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty