Organisaatioviestintä

-
5 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Opettaja(t): Elina Jääskeläinen
Email: elina.jaaskelainen@kamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
TÄYNNÄ

Varasijoille mahtuu vielä!

Opiskelija osaa organisaatioviestinnän perusteet, tunnistaa viestintäprosessin osatekijät sekä osaa suunnitella ja toteuttaa organisaation sisäistä ja ulkoista viestintää. Opiskelija tuntee maineenhallinnan perusteet ja osaa hyödyntää muutos- ja kriisiviestinnän työkaluja.

Sisältö: organisaatioviestinnän perusteet ja viestintäprosessi, viestinnän osa-alueet, viestinnän suunnittelu ja toteutus, maineenhallinta, muutos- ja kriisiviestintä.

Arviointi: 

0 – 5