Osallistava pedagogiikka

-
5 OP
-

Kaikille aloille soveltuva,

Opettaja(t): Erja Anttonen
Email: erja.anttonen@humak.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opiskelu tapahtuu monialaisissa valmennusryhmissä Moodlerooms-verkkokurssiympäristössä. Oppimistehtävät koostuvat mm. alku- ja päätöswebinaareista, teoriaan perehtymisestä omassa valmennusryhmässä sekä havainnointi- ja ohjaustehtävästä. Havainnointi- ja ohjaustehtävät (1 molempia) voi tehdä yksin, parin kanssa tai 3 hengen ryhmässä. Webinaarit toteutuvat: 4.3 klo 15-16.30 (aloituswebinaari) sekä 24.4. klo 9-11.30 (päätöswebinaari). Huom. Webinaarit tulevat saataville myös tallenteina. Opintojakso toteutuu 4.3.-26.4.2019. Sen suorittaminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä intensiivisesti viikottain etenevien tehtävien parissa. Tervetuloa mukaan!

Muuta infoa: 

Webinaarit toteutuvat Collaborate Ultralla, johon opiskeija pääsee opintojakson verkkokurssiympäristöstä suoraan. Selainsuositus: Chrome. Headsetin käyttöä suositellaan.

Ajankohta: 04.03.2019 - 26.04.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 09.12.2018

Opintojaksolla (5 op) paneudutaan oppimiskäsityksiin ja niiden merkityksiin pedagogisisille valinnoille sekä opitaan soveltamaan erilaisia pedagogisia menetelmiä kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti. Lisäksi tarkastellaan arvostavaa kohtaamista, sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen lähtökohtia sekä sosiodynaamista lähestymistapaa pedagogisessa toiminnassa. Esillä ovat myös ajattelun, tahdon, motivaation ja tunteiden merkitys oppimisessa ja muutoksessa. Opiskelija saa kokemusta osallistavien ja toiminnallisten menetelmien soveltamisesta valitsemassaan toimintaympäristössä. Opintojakson aikana opiskelija voi valintansa mukaan perehtyä erityiskasvatukseen, sosiaalipedagogisiin toimintamuotoihin tai monikulttuuriseen ohjaustyöhön.

Arviointi: 

0-5