Palvelujen robotisaatio

-
5 OP
-

Kaikille aloille soveltuva,

Opettaja(t): Helena Ikonen
Email: Helena.Ikonen@karelia.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Toteutus: verkko-opinnot
Oppimisympäristö: Moodle (vastuuopettaja lähettää Moodleavaimen)
Ajankohta: 21.01.2019 - 31.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 13.01.2019

Kuvaus:
Palvelujen robotisaatio -opintojakso tarjoaa Sinulle loistavan mahdollisuuden tutustua teknologian tuomiin muutoksiin työelämässä ja yhteiskunnassa. Opinnoissa keskitytään uusien teknologioiden (mm. palvelurobotiikan) tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Opintojen myötä lisäät ymmärrystä uusien digitaalisten työvälineiden tuomista muutoksista työn ja arjen toimintoihin.

Arviointi: 
hyväksytty/hylätty