Palveluohjaus 5 op

-
5 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Opettaja(t): Ann-Mari Sippu
Email: ann-mari.sippu@xamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: Kokonaan verkossa itsenäisesti suoritettava opintojakso, joka koostuu kolmesta eri osiosta. Sisältää verkkokeskusteluja ja tehtäviä.
Ajankohta: 01.02.2019 - 01.04.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 03.12.2018

Hahmotat palvelu – ja asiakasohjauksen monialaisena työmenetelmänä sosiaalialan työkäytännöissä.
Perehdyt palvelu – ja asiakasohjauksen tilannearvioinnin ja palvelutarpeen tunnistamisen erityiskysymyksiin.
Hahmotat ennaltaehkäisevän työotteen sekä varhaisen tuen merkityksen.
Tarkastelet palvelu -ja asiakasohjausta vuorovaikutuksessa rakentuvana suhteena.

Arviointi: 
hyväksytty/hylätty