Polku yrittäjyyteen sote-alalla

-
3 OP
-

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yrittäjyys,

Opettaja(t): Eija Hautala, Katriina Klemola ja Katta Siltavirta.
Email: campusonline@oamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely yksin ja ryhmissä verkon välityksellä.
Verkkoluennot ja webinaarit.

Opintojakson toteutus 1.1.- 29.3.2019.
Opintojakso käynnistyy ennakkotehtävällä, joka lähetetään ilmoittautuneille ma 7.1.2019.
Ennakkotehtävän palautus viimeistään su 13.1.2019.
Info: ma 21.1. klo 14-16.
Livestream-tilaisuus: to 7.2. klo 16-18
Webinaari: ke 13.2. klo 14.30-16.00.

Opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille lähetetään tunnukset ja kirjautumisohje Oamkin Moodleen joulukuussa ilmoittautumisen päättymisen jälkeen.

Muuta infoa: 

Välinevaatimukset: webbikamera, headset, mikrofoni ja riittävä verkkoyhteys.

Pääkohderyhmänä on sote-alan AMK-tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Muiden alojen opiskelijat voivat osallistua opintojaksolle, mikäli heillä on kiinnostus sote-alan yrittäjyyteen.

Ennakkotehtävä, jonka perusteella sote-alan opiskelijat jaetaan heidän tavoitteiden pohjalta oppimispolkuihin: kehittävä työntekijä, yritteliäs lähiesimies, polku yrityksen omistajaksi. Muiden alojen opiskelijat sijoitetaan yrityksen omistajaksi oppimispolulle. Opintojaksolla opitaan yrittäjyyden perusteita. Opintojaksolla on ennakkotehtävä, joka palautetaan ennen opintojakson varsinaista aloituskertaa.

Ajankohta: 01.01.2019 - 29.03.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 09.12.2018
TÄYNNÄ

Tavoitteet: Opiskelija osaa yrittäjyyden keskeiset käsitteet, sisällöt.
Opiskelija osaa kuvata miten sosiaali- ja terveysalalla hyödynnetään yrittäjyyden mahdollisuuksia niin työntekijän, esimiehen kuin yrittäjän näkökulmasta.
Opiskelija osaa etsiä ja tunnistaa palvelutarpeita, joiden pohjalta voi kehittää uusia palveluita tai kehittää organisaation toimintaa.
Opiskelija osaa yrittäjyysprosessin pääsisällöt: ideasta uuteen liiketoimintaan.
Opiskelija tunnistaa omat yrittäjyyden urapolut.

Sisältö: Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, yrittäjäominaisuudet.
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys. Yrittäjämäinen asenne.
Yrittäjyysprosessin vaiheet: mahdollisuuksien tunnistamisesta palvelujen tuottamiseen tai yrittäjänä toimimiseen.
Oman alueen korkeakoulujen ja yrittäjyyttä tukevien organisaatioiden palvelut yrittäjäksi aikovalle.

Ei edellytetä aiempia yrittäjyysopintoja.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty