Riskienhallinta

-
3 OP
-

Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Opettaja(t): Tuula Rajander
Email: tuula.rajander@kamk.fi
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Essee/kirjallinen riskienhallintasuunnitelma

Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
TÄYNNÄ

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy riskienhallinnan osa-alueisiin ja osaa laatia yrityksen riskienhallintasuunnitelman.

Opintojakson sisältö: riskienhallinnan lähtökohdat, riskianalyysi, liike- ja muut riskit sekä niiden arviointi ja riskienhallintatoimenpiteet.

Arviointi: 

0 – 5